Search

 


ร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น 1579


ฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2555
เขียนโดย Administrator
วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 08:06 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

1. ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (ใหม่)

ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

สรุปข้อมูลจำนวนผู้ตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มสำรวจ

 

2. ฐานข้อมูลสนับสนุนกระบวนการ

แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

 

3. ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (เดิม)

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงาน

- แผนการปฏิบัติงาน

- กระดาษทำการ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 07:21 น.
 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Traininghttp://www.etvthai.tv/stream/home.aspxสถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคลังเอกสารท้องฟ้าจำลอง
Schoolnetเข้าสู่ระบบ E-Office สป.รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการpowerpointเอกสารและบทความกองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)