Search

 


ร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น 1579


           สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร ...

In ประชาสัมพันธ์/บทความ
20 ก.ค. 2558
ดูรายละเอียด

รายงานผลการประเมินตนเอง 2556รายงานผลการประเมินตนเอง 2557...

In ประชาสัมพันธ์/บทความ
25 ต.ค. 2556
ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์ WORD...

In ประชาสัมพันธ์/บทความ
19 ส.ค. 2556
ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์ WORD...

In ประชาสัมพันธ์/บทความ
19 ส.ค. 2556
ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
 

คำนำ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3...

In เอกสารเผยแพร่
28 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบ้ญชีของส่วนราชการ...

In เอกสารเผยแพร่
23 ก.ย. 2558
ดูรายละเอียด

คู่มือการจัดทำแนวทางการตรวจสอบและกระดาษทำการ...

In เอกสารเผยแพร่
23 ก.ย. 2558
ดูรายละเอียด

หนังสือนำ บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2559 แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยง...

In เอกสารเผยแพร่
6 ส.ค. 2558
ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Traininghttp://www.etvthai.tv/stream/home.aspxสถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคลังเอกสารท้องฟ้าจำลอง
Schoolnetเข้าสู่ระบบ E-Office สป.รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการpowerpointเอกสารและบทความกองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)