Search

 


ร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น 1579


ผู้อำนวยการ

 

 
alt

นายประสพ  กันจู

             นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ                ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง เอกสารเผยแพร่ประเด็นข้อตรวจพบและแนวปฏิ...

In เอกสารเผยแพร่
18 ก.พ. 2562
ดูรายละเอียด

คำนำ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3...

In เอกสารเผยแพร่
28 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบ้ญชีของส่วนราชการ...

In เอกสารเผยแพร่
23 ก.ย. 2558
ดูรายละเอียด

คู่มือการจัดทำแนวทางการตรวจสอบและกระดาษทำการ...

In เอกสารเผยแพร่
23 ก.ย. 2558
ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Traininghttp://www.etvthai.tv/stream/home.aspxสถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคลังเอกสารท้องฟ้าจำลอง
Schoolnetเข้าสู่ระบบ E-Office สป.รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการpowerpointเอกสารและบทความกองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)